آموزش برنامه فتوشاپ

13,000 تومان

به نام خدا.

فیلم آموزش کامل فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته.